Jana Lalobaj Vesmír
Transformační světelný terapeut Nové země

 • Jmenuji se Jana Vesmír , zabývám se metodou Access Bars, Access Energetic Facelift a také je Facilituji ( pořádám kurzy )  Rekonektivním léčením,Access tělesnými procesy...
 • Čistím prostory od nepříjemných energií a entit (duchů)
 • Odvádím entity (duchy) od osob,zvířat ,z objektů...
 • Energeticky působím ( léčím) i na zvířata.Koně ,psi, kočky
 • Dělám terapie a zážitková setkání s mými koňmi pro děti,dospělé i hendikepované lidi,na míru,jak je potřeba.
 •  Pořádám kreativní dílny u zákazníka, mám svou kreativní dílnu, maluji na obličej...
 • Nechávám se životem/vesmírem vést k té nej verzi sebesama  a mého života a věřím,že mohu inspirovat, vést a pomáhat ostatním k tomu samému. 
 • Takže, jakým přínosem mohu být pro vás ?
 • S láskou Jana  773 222 130

Access Bars

ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness®.

Metoda vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Následně na to informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete delete na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými. Celý váš život se může změnit.

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: " Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod.

Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes.

Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".

Kdyby sis mohl vybrat svou budoucnost dnes...... co bys udělal?

Pro co by ses rozhodl?

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.

Účinky ACCESS BARS®

 • Odstranění bolestí různých částí těla
 • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
 • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
 • Uvolnění stresu a napětí
 • Pomoc při obtížných životních situacích
 • Odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
 • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
 • Zklidnění hyperaktivity u dětí
 • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni
 • Vhodná pro autisty a lidi s Alzheimerem

Nyní je čas dovolit si přijímat, odstranit limity a otevřít se všem možnostem, které si dokážeme ve svém životě představit. Víme, že s BARs je každý z vás schopen se zbavit problémů, stresů a začít se víc bavit, více se smát a užívat si život naplno. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak tohle zjistit, je vyzkoušet terapii ACCESS BARS® na vlastní kůži.

Co kdyby zítřek mohl být začátek něčeho jiného?

Co kdyby se již zítra cítil někdo z vašich blízkých lépe?

Co kdyby již zítra byl život dalšího člověka mnohem příjemnější?

Otázka může změnit energii jakékoli situace. Je to právě otázka, která otvírá dveře jiným možnostem.


Access Energetic Facelift

Access Facelift ™ je skvělý způsob, jak omlazovat a zvrátit vzhled stárnutí na obličeji a vytváří podobné účinky v celém těle. Práce s energií ke které máte vy a vaše tělo přístup při jemnému a uklidňujícímu doteku terapeuta na obličej a krku.

Access Facelift ™ pomáhá s omlazením buňek vašeho těla. Obnovuje, oživuje.

Představte si, že ... budete vypadat mladší a vaše tělo se bude cítit lépe bez operace, injekcí, krémů nebo pilulek. 

Rekonektivní  léčení 

Co je to rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení je návrat k optimální rovnováze.Je výsledkem interakce s komplexním spektrem léčivých frekvencí,které se skládá z energie,světla a informací.

Jeho základním prvkem je energie.Energie je vše,co tvoří náš organismus,naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické tělo.Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi.Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem.Je to hmatatelné,měřitelné,můžete je skutečně cítit.

Rekonektivní léčení zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií,neboť nám umožňuje opustit koncept a postupy techniky samotné.Není to ani terapie, ani léčba,protože se nezaměřuje na symptomy.Je to něco mnohem,mnohem víc.Při rekonektivním léčení nebudeme diagnostikovat nebo léčit.Jednoduše se napojíme na léčivé frekvence,kterými dosáhneme uzdravení,které je často okamžité a má dlouhodobý účinek.

Zatímco věda i nadále zkoumá,jak celý proces funguje,rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií.Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle,naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla.Bylo prokázáno,že restrukturalizuje naši DNA,což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla.Emeritní profesor Stanfordské university Dr.William Tiller říká,že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek.Jinými slovy,vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Další informace o rekonektivním léčení naleznete na :www.eric-pearl.cz,www.thereconnection.com


Jak léčení probíhá? 

Nejprve Vás vyslechnu. Mohu a nemusím znát problém se kterým jste přišli,záleží na Vás.Nestanovuji diagnózu ani Vám neřeknu jakým způsobem u Vás léčení proběhne.To nechávám zcela v rukou vesmíru,který nejlépe ví co je konkrétně pro Vás to nejlepší léčení.Já jsem jen zprostředkovatel,katalyzátor,součást rovnice.Umožním Vám vaše setkání s léčivými frekvencemi / vesmírem / bohem / láskou /světlem.Potom si lehnete na lehátko ,zavřete oči a necháte vše plynout.Můžete cítit teplo, chlad,mravenčení,můžete mít samovolné pohyby svalů a částí těla,rychlé pohyby očí a očních víček,změnu dýchání,můžete vidět barvy,světlo,anděly.Můžete mít pocit,že se vznášíte.Můžete se smát,můžete i plakat.Mohou Vás napadat myšlenky k řešení vašeho problému.Každé léčení je pro každého jedinečné a může to být velice krásný a nezapomenutelný zážitek.Mnohokrát je to něco co přesahuje v mnoha směrech naši představivost. Důležité je ale vědět,že prožitky nejsou podstatné pro vyléčení!!! Po skončení léčení se Vás ještě zeptám na vaše pocity během léčení.Doporučuje se jedno až tři léčení na jeden problém,během jednoho měsíce.

Metamorfní technika / Motýlí metoda

CO JE TO METAMORFNÍ TECHNIKA? O PŮVODU, PRINCIPU, APLIKACI A ÚČINCÍCH METODY..

MT je výjimečná, velmi jemná a hluboce a trvale učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti; je to metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

Dnes se jak zde, tak všude ve vesmíru odehrávají velmi rychlé a velké změny. Tento silný pohyb energie produkuje v člověku strach, změnu vnitřní rovnováhy a chaos. Takový stav chaosu uvnitř i mimo nás je, jak bylo zmíněno, následkem velmi silných pohybů energie a hlubokých změn.

Vzpomeňme si jen na slavný výrok Herma Trismegista "To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole", což má znázornit spojení materiálního a duchovního světa, vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem.

V posledních letech se objevilo mnoho technik osobního růstu a vnitřního poznání. Tyto externí "nástroje" nám umožňují najít, nebo spíše znovu objevit naši vlastní cestu a naši vnitřní rovnováhu, která je nezbytná pro vědomé žití našich životů. Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, ba dokonce nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu a odkrýt naše vědomí, vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

Princip Metamorfní techniky

MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje. Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem "schémat", která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel), až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti).
Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem.

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Kdy a jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.
Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy a že události zažité během těhotenství, kdy jsou se formuje naše báze, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání.

Pokračovatelem této metody je Gaston San-Pierre, kanaďan žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody Robertem St. Johnem spolupracoval v 70.letech a nazval metodu Metamorfní technika. V roce 1979 pak založil The Metamorphic Association, která se v roce 1983 stala etickou organizací s cílem podporovat povědomí o Metamorfní technice prostřednictvím vzdělávání a instruktážních školení teorie a praxe této formy uzdravení a osobního rozvoje. Gaston San-Pierre zařadil do svých kurzů také vesmírné principy/zákony, které jsou s podstatou Metamorfiky nerozdělitelně propojeny.

Postoj operátora Metamorfní techniky

Velmi podstatným aspektem je postoj toho, kdo MT aplikuje. Při provádění této metody je operatér pouze katalyzátorem: změnu či uzdravení léčené osoby nezpůsobuje on, ale životní síla pacienta, která se uvolňuje prostřednictvím stimulace reflexních míst na chodidlech, rukou a hlavě. Je důležité, aby operátor pracoval bez dalšího vlastního řízení této energie a bez "chtění" pomoci, podobně, jako je půda vhodným prostředím - katalyzátorem pro žalud, který se díky své vitální síle ujme a vyroste z něj statný dub. Terapeut nediagnostikuje, neléčí a nemusí znát současný stav ani symptomy nemocí ošetřovaného. Čím méně je operátor vtažen do procesu proměny, tím je technika účinnější. Nejpřínosnějším přístupem operátora je srdečný odstup.

Aplikace Metamorfní techniky

MT se provádí lehkými dotyky a pohlazeními směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě. Doba trvání aplikace je 50-60 minut. MT můžeme aplikovat jednou za 1 až 2 týdny, nebo pouze když se cítíte unavení nebo demotivovaní. U dětí stačí 10 minut denně. Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Pro koho je Metamorfní technika vhodná?

MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je VHODNÁ PRO VŠECHNY - můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých.

Je vhodná pro dospělé i pro děti. Je výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.

MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu a to jak fyzického, tak psychického a emocionálního.

K MT se často obrací lidé v náročných životních chvílích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod či nemoc nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci). Mnoho z nich udává, že jsou schopni lépe řešit tato přechodná období. Někteří chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jiní zjišťují, že ve chvílích napětí a tlaku jsou schopni zvládat určité situace efektivněji, jako by měli více energie k dispozici. Lidé zaznamenávají nápadné fyzické a emoční positivní změny anebo pozitivní změny ve svém chování a reakcích.

Metamorfní technika není postavena na léčení specifických symptomů, ale vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických tak psychických: je to cesta rozvoje a růstu. Je bezpečná pro každého, pomáhá vzít vlastní sílu do vlastních rukou a umožňuje dát směr našim životům.

Kdo se může Metamorfní techniku naučit a provádět ji?

MŮŽE SE JI NAUČIT KAŽDÝ, kdo o ni projeví zájem. Základní technika je nesmírně snadná, příjemná a uklidňující - nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti ani odborné znalosti. Je optimální pro zájemce o vlastní rozvoj, pro ty, co cítí potřebu změny, pro všechny, kterým leží na srdci pohoda a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobam. MT můžeme provádět kdekoliv, není třeba zvláštního místa ani zařízení. Je možné ji praktikovat v klidu terapeutického studia, doma na gauči, při sledování televize, na cestách, či při pauze v kanceláři. Díky možnosti aplikace dle vlastních potřeb a osobních preferencí je snadné začlenit použití MT do každodenního života. Dobře se doplňuje s terapiemi jak alternativními, tak klasické medicíny.

Kde a jak se můžete Metamorfní techniku naučit?

Metamorfní techniku je snadné se naučit, je přístupná všem a není třeba mít žádné předchozí znalosti či zvláštní dovednosti. Česko-slovensko-italská asociace Inspirala je mimo jiné šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody. Zakladatelka Inspiraly Jitka Třešňáková žijící v Miláně je přímou žačkou Gastona San-Piera a Isabelly Tavilla (která tuto metodu šíří v Itálii více než 20 let) prostřednictvím účastí na kurzech a instruktorských školeních a sama tuto metodu provádí terapeuticky. Záměrem asociace je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě.

ŽIJ ŽIVOT BEZE STRACHU - ŘEŠ VŠECHNY PŘEKÁŽKY A POZNÁŠ, ŽE JE MŮŽEŠ ZVLÁDNOUT

Text k rozšiřování pouze s odkazem na www.inspirala.cz - INSPIRÁLA - Jitka Třešňáková

Výroba osobních amuletů a šperků z drahých kamenů.

KAŽDÝ KÁMEN VZNIKAL PŘED MILIONY LET, A JE V NĚM SKRYTA ENERGIE ZEMĚ a každý z nich má své léčivé vlastnosti. ODJAKŽIVA LIDÉ TUTO ENERGII VNÍMALI, A NOSILI OZDOBY Z MINERÁLŮ JAKO OCHRANNÉ AMULETY NEBO TALISMANY. I JÁ TUTO ENERGII CÍTÍM a proto si vážím toho,že mohu s těmito různorodými energiemi pracovat.Vyrobím osobní amulet z vámi vybraného kamene,který právě potřebujete.


Léčení vašich domácích mazlíčků

Léčení energií / rekonektivní léčení jde skvěle použít na vše živé.Tedy i na zvířata,která ho skvěle přijímají.Psi, kočky, koně,krávy, ovečky, ptáky....prostě na  všechna stvoření.Ideální v případech kdy nevíte co vašemu miláčkovi je,pro stará zvířata na podporu klasické léčby , po úrazech na urychlení léčby, na pooperační stavy a urychlení hojení jizev , na pohybové problémy rakovinu a další nevyléčitelné nemoci atd.

Moje zkušennosti:- dva vyléčení Husky s potvrzenou rakovinou agresivního typu.

- můj starý 17 letý bígl, boule na břiše - nezjištovala jsem jakého byly charakteru - jsou pryč

- jeho kašel,kdy veterináři říkali,že má asi vodu na plicích,protože je starý a doporučovali dlouhodobě brané léky, - je to rok a půl, léky nebere a nekašle

-celkově má na tak starého psa ještě dost elánu a zlepšila se i jeho inkontinence :)

= kulhání po úrazu u mého haflinga

- různí psi ,ovečky,kočky od známích a sousedů ...:)Prodej originálních autorských šperků

NOVINKY