Služby

Nabízím vám metody celostního léčení a osobního rozvoje: Access Bars, ACCESS Energetic Facelift ,Access Body procesy, Rekonektivní léčení. Nabízím certifikované kurzy metod Access Bars a Access Energetic Facelift.
děti i dospělé, vožení dětí na koních ,léčení koněm....
 

Access Bars

Co je to ACCESS BARS®

ACCESS BARS® je součástí nástrojů a procesů Access Consciousness®.

Metoda vznikla v roce 1990 v USA a od té doby již pomohla tisícům lidí na celém světě změnit významné aspekty jejich života.

BARS je 32 bodů v oblasti hlavy, něco jako počítačová banka všech myšlenek, pocitů, emocí, postojů i přesvědčení, které si během života vytváříme, a které v nás zůstávají uloženy. Při terapii se jemným dotykem správné kombinace bodů rozproudí jejich energie. Následně na to informace s negativním nábojem mizí, jako když zmáčknete delete na počítači. To nepotřebné se vymaže a uvolní se prostor. Změní se váš dosavadní způsob nahlížení na život. V krátké době vnímáte, že dochází ke změnám, a i vy se stáváme jinými. Celý váš život se může změnit.

Zakladatel metody ACCESS BARS® Gary Douglas říká: " Vaše volba je to, co tvoří vaši budoucnost. Často máme podivná přesvědčení, že věci a situace se nám nějak dějí, že pro nás byly zvoleny, že je to osud apod.

Skutečností je, že každá volba, kterou jsme kdy udělali, vytvořila to, co žijeme dnes.

Změníme-li naši volbu, můžeme mít jinou budoucnost".

Kdyby sis mohl vybrat svou budoucnost dnes...... co bys udělal?

Pro co by ses rozhodl?

ACCESS BARS® vám pomůže usnadnit změny ve všech oblastech vašeho života. Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod. Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme, a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z našeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží.

Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.

ccc

Nyní je čas dovolit si přijímat, odstranit limity a otevřít se všem možnostem, které si dokážeme ve svém životě představit. Víme, že s BARs je každý z vás schopen se zbavit problémů, stresů a začít se víc bavit, více se smát a užívat si život naplno. Nejlepší a nejjednodušší způsob, jak tohle zjistit, je vyzkoušet terapii ACCESS BARS® na vlastní kůži.

Co kdyby zítřek mohl být začátek něčeho jiného?

Co kdyby se již zítra cítil někdo z vašich blízkých lépe?

Co kdyby již zítra byl život dalšího člověka mnohem příjemnější?

Otázka může změnit energii jakékoli situace. Je to právě otázka, která otvírá dveře jiným možnostem.

Jak probíhá

Terapie probíhá vleže, v pocitu celkového uvolnění a relaxace. Během ACCESS BARS® terapie se terapeut lehce postupně dotýká 32 specifických bodů tzv. "BARů" na hlavě klienta. Tyto cílené dotyky na specifické body aktivizují elektromagnetickou složku myšlenek, pocitů a emocí.

Jednotlivé body souvisí s oblastmi života jako jsou vztahy, peníze, práce, zdraví, stres, kreativita apod.

Nejprve jemný dotek nastartuje proces, při kterém dochází k uvolnění a vyčištění základních myšlenek, pocitů a emocí. Postupně dochází ke zrušení našich omezení a programů, které si podvědomě ve svém životě vytváříme a které nám brání žít šťastný život. Odchází vše, co už je připraveno, aby z vašeho života odešlo. Vše, co už nám neslouží. Celkový stav těla a duše se zharmonizuje podle vnitřních priorit klienta.

Klient se po terapii cítí uvolněný, spokojený a bezstarostný. Někdy se stává, že není schopen své pocity bezprostředně po terapii vyjádřit, pouze vnímá, že se cítí JINAK (v pozitivním smyslu slova).

Účinky ACCESS BARS® terapie:

  • Odstranění bolestí různých částí těla
  • Odstranění nemocí jako jsou migrény, alergie, astma, ekzémy
  • Nastartování samoléčebných procesů v těle, zrychlení hojení a rehabilitace po lékařských zákrocích či úrazech
  • Uvolnění stresu a napětí
  • Pomoc při obtížných životních situací
  • Odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie
  • Odstranění psychických problémů jako je deprese, úzkosti, strachy, fóbie
  • Zklidnění hyperaktivity u dětí
  • Vede k celkovému rozvoji osobnosti na psychické i fyzické úrovni

Víme, že existuje možnost, jak se příjemnou cestou zbavit problémů, stresu i bolesti.

Jak se začít více smát, bavit se a užívat si života naplno.

Vyzkoušejte terapii ACCESS BARS® na vlastní kůži.


Access Energetic Facelift

Access Facelift ™ je skvělý způsob, jak omlazovat a zvrátit vzhled stárnutí na obličeji a vytváří podobné účinky v celém těle. Práce s energií ke které máte vy a vaše tělo přístup při  jemnému a uklidňujícímu doteku terapeuta na obličej a krku. 

Access Facelift ™ pomáhá s omlazením buňek  vašeho těla. Obnovuje, oživuje.

Představte si, že ... budete  vypadat mladší a vaše tělo se bude cítit lépe bez operace, injekcí, krémů nebo pilulek.

Jaký je rozdíl mezi Access Bars a Energetickým Faceliftem?

Facelift funguje jinak, je více orientovaný na tělo.
Zatímco Bars mění hlavně myšlenky, vzory, přesvědčení a názory, facelift léčí tělo hluboko uvnitř orgánů.
Při Bars, jak víte, odplavujeme energii směrem z těla, při faceliftu rozproudíme desítky energií, které jsou tělu vlastní. Tento proces rozhodně není jen povrchní zkrášlujíci technika.

Po sezení se cítíte jinak a i výsledek je zcela jiný.

V rámci své praxe používám facelift v případech, kdy zvláště tělo vyžaduje pozornost, péči a léčbu.


Rekonektivní léčení

Co je to rekonektivní léčení?

Rekonektivní léčení je návrat k optimální rovnováze.Je výsledkem interakce s komplexním spektrem léčivých frekvencí,které se skládá z energie,světla a informací.

Jeho základním prvkem je energie.

Energie je vše,co tvoří náš organismus,naši pravou podstatu a naše skutečné fyzické tělo.Světlo je rezonance a komunikace v rámci těchto frekvencí mezi vesmírem a námi.Informace prochází přes tyto interakce s energií a světlem.

Je to hmatatelné,měřitelné,můžete je skutečně cítit.

Rekonektivní léčení zcela překračuje tradiční léčebné techniky prostřednictvím energií,je to to nejlepší co je dnes na planetě dostupné v oblasti energetické medicíny,neboť nám umožňuje opustit koncept a postupy techniky samotné.

Není to ani terapie, ani léčba,protože se nezaměřuje na symptomy.Je to něco mnohem,mnohem víc.

Při rekonektivním léčení nebudeme diagnostikovat nebo léčit.Jednoduše se napojíme na léčivé frekvence,kterými dosáhneme uzdravení,které je často okamžité a má dlouhodobý účinek.

Rekonektivní léčení vám pomůže změnit život ve všech oblastech.

Zdraví, fyzické i psychické, práce, rodina, vztahy, vede vás k naplnění vašeho nejvyššího potenciálu, rozpouští bloky, staré vzorce chování,které již nepotřebujete, pomáhá překročit strachy a posunout se v životě dál.

Je to zrychlení na vaší duchovní cestě. Ideální pokud chcete změnit svůj život,ale nevíte kde začít, a co vlastně měnit, co je pro vás to nejlepší.Po léčení vás vesmír jednoduše povede, přijdou vám do cesty ti správní lidé, příležitosti, informace, budete  více v klidu a harmonii a tak budete také přitahovat více věcí stejné frekvence.

Jeden ze zákonů vesmíru zní: Stejné přitahuje stejné.

Zatímco věda i nadále zkoumá,jak celý proces funguje,rekonektivní léčení je vědecky potvrzeno a zdokumentováno ve více než tuctu mezinárodních studií.Když léčivé frekvence působí na energii v našem těle,naše tělo vysílá a vibruje na vyšší úrovni světla

.Bylo prokázáno,že restrukturalizuje naši DNA,což vede k emisi měřitelné vyšší úrovně bio-fotonického světla.

Emeritní profesor Stanfordské university Dr.William Tiller říká,že informace přenášené prostřednictvím léčivých frekvencí vytvářejí soudržnost a pořádek.Jinými slovy,vytvářejí větší harmonii a rovnováhu v našem těle.

Další informace o rekonektivním léčení naleznete na :www.eric-pearl.cz,www.thereconnection.com


Na co lze rekonektivní léčení použít?

Jednoduše na všechno :)

Na fyzické nemoci, na tzv. nevyléčitelné a chronické nemoci, na psychické problémy dětí i dospělých, na léčení posttraumatických stavů, na vztahové problémy....atd.

Jakákoliv nerovnováha ve vaší fyzické,mentální, emoční nebo duchovní rovině ovlivňuje tělo jako celek a promítá se do celého vašeho života,i když si toho možná nejste vědomi.

Rekonektiní léčení vám pomůže vrátit se do rovnováhy ve všech těchto oblastech a tedy " uzdravit celý váš život".

Rekonektivní léčení působí okamžitě a zároveň je procesem,který se ideálním způsobem začne projevovat ve vašem životě.

Možná,že si najdete lepší práci, možná že vnese více harmonie do vašeho partnerského vztahu, možná uskutečníte konečně vaše životní sny, možná že všechno z toho a ještě mnohem víc...!!!

Rekonektivní léčení vám přináší to nej pro vás a váš život a je pro každého naprosto jedinečné!


Jak léčení probíhá?

Nejprve Vás vyslechnu. Mohu a nemusím znát problém se kterým jste přišli,záleží na Vás.Nestanovuji diagnózu ani Vám neřeknu jakým způsobem u Vás léčení proběhne.To nechávám zcela v rukou vesmíru,který nejlépe ví co je konkrétně pro Vás to nejlepší léčení.Já jsem jen zprostředkovatel,katalyzátor,součást rovnice.Umožním Vám vaše setkání s léčivými frekvencemi / vesmírem / bohem / láskou /světlem.Potom si lehnete na lehátko ,zavřete oči a necháte vše plynout.Můžete cítit teplo, chlad,mravenčení,můžete mít samovolné pohyby svalů a částí těla,rychlé pohyby očí a očních víček,změnu dýchání,můžete vidět barvy,světlo,anděly.Můžete mít pocit,že se vznášíte.Můžete se smát,můžete i plakat.Mohou Vás napadat myšlenky k řešení vašeho problému.Každé léčení je pro každého jedinečné a může to být velice krásný a nezapomenutelný zážitek.Mnohokrát je to něco co přesahuje v mnoha směrech naši představivost. Důležité je ale vědět,že prožitky nejsou podstatné pro vyléčení!!! Po skončení léčení se Vás ještě zeptám na vaše pocity během léčení.Doporučuje se jedno až tři léčení na jeden problém,během jednoho měsíce.
Konzultace

Nabízím osobní konzultace v oblasti Access Bars,Access energetic Facelift,esoterika, léčení energií, osobní rozvoj,mohu sloužit jako podpora ve složitých životních situacích, jako "vrba", otevřené srdce.Mám za sebou řadu těžkých osobních zkušenností a vím jaké je někdy požehnání,když vám někdo posvítí na cestu.Umím pokládat takové otázky,že si můžete uvědomit,že vy víte nejlépe,Co dělat??? Je to váš život,vy víte nejlépe,co je pro vás nejlepší! :) Já vás  tom mohu podpořit.
Léčení zvířat

Léčení energií / rekonektivní léčení jde skvěle použít na vše živé.Tedy i na zvířata,která ho skvěle přijímají.Psi, kočky, koně,krávy, ovečky, ptáci....prostě pro všechna stvoření.Ideální v případech kdy nevíte co vašemu miláčkovi je,pro stará zvířata na podporu klasické léčby , po úrazech na urychlení léčby, na pooperační stavy a urychlení hojení jizev , na pohybové problémy rakovinu a další nevyléčitelné nemoci atd.

Moje zkušennosti:- dva vyléčení Husky s potvrzenou rakovinou agresivního typu.

- můj starý 17 letý bígl, boule na břiše - nezjištovala jsem jakého byly charakteru - jsou pryč

- jeho kašel,kdy veterináři říkali,že má asi vodu na plicích,protože je starý a doporučovali dlouhodobě brané léky, - je to rok a půl, léky nebere a nekašle

-celkově má na tak starého psa ještě dost elánu a zlepšila se i jeho inkontinence :)

= kulhání po úrazu u mého haflinga

- různí psi ,ovečky,kočky od známých a sousedů ...:)Hippoterapie - vožení dětí na koni

-ve fázi příprav :)

Koně mám 15let,jmenuje se ATHOS ( Áťa),mám ho od mimina,je vychován Parelliho metodou,je to hřebec a je to naše zlato. Vozím své děti a děti kamarádů,teď vymýšlím,jak to zarámovat pro Vás.Malování na obličej

Nabízím vám malování na obličej na různých akcích:poutě, dětské dny,dětské oslavy a podobně.Kreativní výtvarné dílny pro děti i dospělé

Nabízím uskutečnění kreativní dílny u vás doma, na párty , na penzionu, na pouti, jarmarku vše potřebné přivezu.Nebo v Liberci v Atelieru Vočko,Hrazená ulice u lezecké areny Šutr.